Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với Hinhanhdep.info, một kho tàng hình ảnh với hơn 500 chủ đề hình ảnh khác nhau. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng website của chúng tôi. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc bạn truy cập và sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này.

Điều khoản và điều kiện

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên Hinhanhdep.info, bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, và phần mềm, đều là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Các nội dung này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Bạn không được phép sao chép, tái sản xuất, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ nội dung của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Người dùng được phép truy cập, xem và tải xuống các hình ảnh trên Hinhanhdep.info cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng các hình ảnh này cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng không được phép chỉnh sửa, biến đổi, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các hình ảnh này mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích quản lý dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý.

Trách nhiệm pháp lý

Hinhanhdep.info không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng website của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Bạn sử dụng website của chúng tôi hoàn toàn tự chịu rủi ro.

Liên kết tới các website khác

Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới các website của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các website này. Việc bạn truy cập vào các liên kết này hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Thay đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng website của chúng tôi sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại điều khoản và điều kiện để cập nhật thông tin mới nhất.

Chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào website của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều kiện này. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động của website bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.